Dedeman logo

 

TIMESLOT

TERMENI SI CONDITII

Va aducem la cunostinta ca aveti obligatia de a citi cu atentie Termenii si Conditiile de mai jos inainte de utilizarea Timeslot.ro. Utilizand site-ul www.timeslot.ro sunteti de acord sa respectati termenii si conditiile precum si toate instructiunile si manualul de utilizare pe care vi le punem la dispozitie. Prin utilizarea site-ului www.timeslot.ro se intelege automat utilizarea domeniului principal www.timeslot.ro si a tuturor subdomeniilor acestuia.

I Ce este TimeSlot

Este un program informatic de tipul unei platforme online destinat operatorilor de transport rutier de marfa cu care Dedeman SRL, in calitate de expeditor/destinatar are relatii comerciale.

Platforma are drept scop optimizarea serviciilor de transport prin organizarea eficienta a acestora oferind, printre altele, posibilitatea programarii descarcarii/incarcarii la/din magazinele si punctele logistice Dedeman SRL prin crearea unei baze de date accesibile in timp real care sa permita in principal efectuarea/modificarea de programari pentru incarcare/descarcare marfa si statusul acestora, informatii despre tipul si continutul transportului, accesul in incinta, orarul de lucru, optimizarea comunicarii dintre utilizatori.

Timeslot are rolul unui instrument care sa contribuie la respectarea obligatiilor comerciale asumate de catre Dedeman si Furnizori.

II Definitii

In cuprinsul prezentului document urmatorii termeni vor avea intelesurile specificate mai jos:

Dedeman: DEDEMAN SRL cu sediul in municipiul Bacau, str. Alexei Tolstoi, nr. 8, judetul Bacau, cod postal 600093, tara România, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J04/2621/1992 si avand C.I.F.: RO 2816464, nr. telefon: 0234/525.525;

Utilizator: persoanele juridice care detin drepturile de acces si utilizare ale platformei precum si persoanele fizice care detin aceste drepturi fie in nume propriu, fie in calitate de reprezentant/angajat.

Furnizor: persoana fizica sau juridica cu care Dedeman are relatii comerciale ce au ca obiect prestarea de servicii de transport rutier de marfuri.

Manual de utilizare: document pus la dispozitie de catre Dedeman celorlalti utilizatori ce contine conditiile, descrierea modului de accesare si utilizare a platformei.

Casa de expeditie: o firma de curierat care livreaza marfa in numele unui furnizor sau al unui punct logistic Dedeman

III Servicii furnizate

Timeslot ofera o platforma online pentru organizarea incarcarilor si descarcarilor la magazinele si centrele logistice apartinand Dedeman. Serviciile furnizate sunt descrise in Manualul de utilizare al platformei.

IV Utilizatorii

Platforma este accesata si utilizata de catre:

- Dedeman SRL, in calitate de proprietar,administrator al platformei  si utilizator;

- ceilalti utilizatori ai platformei ce pot avea calitatea de: operator de transport rutier de marfa, casa de expeditie.

Persoanele fizice care acceseaza/utilizeaza platforma isi asuma orice responsabilitate fata de persoanele juridice in numele carora actioneaza.

V Inregistrarea

Inregistrarea presupune primirea unei email din partea DEDEMAN prin care sunteti invitati sa va creati un cont de utilizator.

Incetarea relatiei comerciale dintre Furnizor si Dedeman are drept consecinta restrictionarea accesului la platforma a Frunizorului.

VI Raspunderea legala si contractuala

Prin utilizarea platformei se realizeaza programarea operatiunilor de incarcare/descarcare la magazinele si centrele logisitice apartinand Dedeman. Accesul furnizorilor pe platforma este conditionat de existenta prealabila a unei relatii comerciale intre acestia si Dedeman. Conditiile comerciale prevaleaza in sensul ca utilizarea platformei nu reprezinta o interventie in relatiile comerciale dintre furnizori si Dedeman.

Utilizatorii se obliga sa introduca/completeze cu buna credinta informatiile necesare indeplinirii scopului platformei fiind responsabili de corectitudinea acestora si de respectarea programarilor efectuate.

Dedeman va transmite furnizorilor manualul de utilizare al platformei.

Furnizorii se obliga sa respecte instructiunile si manualul de utilizare transmis de catre Dedeman.

Dedeman se obliga sa asigure accesul utilizatorilor la platforma prin atribuirea unui nume de utilizator si a unei parole.

Dedeman are dreptul de a restrictiona accesul pe platforma in functie de interesele si necesitatile sale  logistice.

Dedeman poate schimba datele unei programari in functie de necesitatile de ordin logistic aparute (ex: modificarea datei/orei programarii, modificare poarta alocata, anularea unei programari, notificare sofer prin SMS, etc)

Dedeman nu este responsabil in cazul in care platforma nu este disponibila din motive tehnice.

VII Comunicarea

Comunicarea dintre furnizori si Dedeman se poate face prin mijloacele oferite de platforma precum si prin oricare din urmatoarele mijloace: email, telefonic, SMS.

Furnizorii vor raspunde imediat solicitarilor Dedeman in cazul in care acest lucru este necesar.

VIII Securitate si confidentialitate

Furnizorii sunt obligati sa pastreze secret parola si numele de utilizator fiind responsabili pentru orice utilizare abuziva a acestora.

Din motive de securitate Dedeman are dreptul de a modifica parola si/sau numele sau de a bloca contul  de utilizator cu informarea imediata a titularului acestuia.

Utilizatorii au obligatia de a aplica masuri de securitate conforme cu tehnologiile actuale de acces la internet astfel incat functionarea platformei sa nu fie afectata. utilizatorii vor informa Dedeman despre orice incidente/probleme care apar cu ocazia utilizarii platformei in special atunci cand acestea pot avea efecte negative.

Utilizatorii sunt obligati sa informeze Dedeman in termen de maxim 24 de ore cu privire la orice modificare a informatiilor/datelor care au fost furnizate la momentul crearii contului de utilizator.

Este interzisa utilizarea platformei si a datelor existente in orice alt scop decat cel pentru care a fost creata.

 

IX Drepturi de autor

Orice informatie aferenta platformei (inclusiv continutul, designul, manualul de utilizare, etc.) nu poate fi copiat, publicat, reprodus fara autorizarea prealabila a Dedeman.

 

X Limitarea raspunderii

Dedeman nu isi asuma nici o responsabilitate cauzata de respectarea programarilor inregistrate pe platforma acestea avand un rol orientativ cu scopul de a optimiza circuitul de incarcare/descarcare a marfii la magazinele si centrele logistice apartinand Dedeman.

XI Litigii

In cazul aparitiei oricaror neintelegeri privind prezentele Termeni si conditii precum si utilizarea platformei partile vor incerca solutionarea acestora pe cale amiabila.

In cazul in care, in termen de maxim 15 zile de la aparitie nu este posibila solutionarea pe cale amiabila, partile se vor adresa instantei judecatoresti competente in a carei raza terioriala se regaseste sediul Dedeman.

XII Alte clauze

Reclamatiile privind utilizarea platformei se vor face in scris la adresa de email _tudordraghici@dedeman.ro_.

Dedeman poate modifica prezentul document sau oricare alte documente/politici la care acesta se refera. Pentru orice modificare substantiala Dedeman va depune toate diligentele pentru a notifica utilizatorii cu cel putin 15 zile inainte ca noua forma sa intre in vigoare.

Orice notificare privind prezentul document se va face pe adresa de email declarata de catre utilizator la momentul crearii contului.